LEELA HONG KONG AMBITION NOV - DEC 2018 - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  HKGOCT
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-4 , 16-18 , NOV /30 NOV – 2 DEC , 8-10 DEC 2018 ....ขึ้นกระเช้า นองปิง 360 ชมทิวทัศน์เทือกเขา ทะเลสีครามที่งดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงของเกาะลันตา ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ตระการตาไปกับ THE SYMPHONY OF LIGHTS แสง สี เสียง และ รับประทาน “ติ่มซำ” ต้นตำหรับ พร้อมบริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน ที่ขึ้นชื่อว่าอาหารทะเลอร่อยที่สุดในฮ่องกง เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  5 - 7 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 21 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  2 - 4 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  16 - 18 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  30 NOV – 2 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 10 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )