LEELA HONG KONG-MACAU EXCLUSIVE OCT - DEC 2018 - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  HKGMFM
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ 5-8 , 12-15 , 19-22 OCT / 2-5 , 16-19 NOV / 2-5 , 7-10 , 21-24 DEC 2018... ท่องเที่ยวมาเก๊า - ฮ่องกง นำท่านไหว้พระที่วัดอาม่าและเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้ง Senado square ณ มาเก๊า ขอพรท่านแชกงที่วัดแชกงหมิว และเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลเบย์ที่ฮ่องกง ชมวิวแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกง"สกาย100" นำท่านช้อปปิ้ง ณ Nathan Road ถนนสายช้อปปิ้งที่คึกคัก พร้อมบริการอาหารทะเล ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  5-8,12-15,19-22 OCT  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  2-5,16-19 NOV  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  2-5,7-10,21-24 DEC  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )