LEELA JAPAN NEW YEAR EXCLUSIVE 28 DEC 2018 - 2 JAN 2019 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTKIXNY
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
เพลิดเพลินไปกับ Disneyland ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของปราสาทนาโกย่า เข้าเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอาท์เลท และชินไซบาชิ บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ร้านดัง Kanidoraku และ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  28 DEC 2018 - 2 JAN 2019  จองทัวร์นี้
 • 115,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 110,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )