LEELA JAPAN DELUXE PERFECT 29 DEC 2018 - 4 JAN 2019 - 7D6N
 • รหัสทัวร์
  :  KIXNRTNY19
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  7D6N (-)
 • ระดับทัวร์
กำหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนุกและเพลิดเพลินไปกับ DIsneyland และ Universal Studio Japan ให้ท่านได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ Harry Potter สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ชินไซบาชิ และชินจูกุ บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ร้านดัง Kanidoraku และ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 DEC 2018 - 4 JAN 2019  จองทัวร์นี้
 • 129,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 124,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )