LEELA JAPAN CELEBRATE EXCLUSIVE 29 DEC 2018 - 4 JAN 2019 - 7D5N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTNGONY
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  7D5N (-)
 • ระดับทัวร์
กำหนดการเดินทาง 29 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62 เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮารุนะ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ KUSATSU ONSEN ท้าลมหนาวเล่นสกีที่สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ ชมความงามของปราสามมึทสึโมโต้และปราสาทนาโกย่า ให้ท่านได้สนุกสนานกับวิถีแห่งธรรมชาติ ด้วยการชมฟาร์มเพาะวาซาบิ นั่งกระเช้าชินโฮตากะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ รับชมหนึ่งในเทศกลางแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ พร้อมบริการอาหารระดับพรีเมี่ยมอย่าง เซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ และที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 DEC 2018 - 4 JAN 2019  จองทัวร์นี้
 • 119,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 115,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )