LEELA AUTUMN NIKKO - SENDAI OCT - NOV 2018 - 6D4N
วันที่ 20-25 , 25-30 OCT 2018 / 1-6 , 14-19 NOV 2018
การเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแห่งซามูไร เที่ยวศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่ นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโทกุกาว่า อิเยยะสึ และชม สู่ หมู่บ้านโออุจิจุคุ , ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) ,สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด พร้อมชิมสดๆจากต้น และล่องเรือ หุบเขาเกอิบิชมใบไม้เปลี่ยนสีของฝั่งของหุบเขา บริการท่านด้วยอาหารและที่พักระดับลีลาวดี...

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  20 - 25 , 25 - 30 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 99,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 95,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  1 - 6 , 14 - 19 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 99,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 95,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )