DIY - DO IT NEW ZEALAND HAPPY TIME NORTH ISLAND 2018 - 7D5N
 • รหัสทัวร์
  :  DIYNZNZ
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ออกแบบเส้นทางเอง
 • ระยะเวลา
  :  7D5N (-)
 • ระดับทัวร์
เดินทางท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ให้ท่านได้ดีไซน์เส้นทางและที่พักด้วยตัวท่านเอง กับ ดินแดนเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะ ณ ฟาร์มอะโกรโดม ท้าทายไปกับกิจกรรมบนผิวน้ำ HUKA FALLS JET ที่น้ำตกฮูก้า HUKA FALLS ธารน้ำที่ไหลเชี่ยวจากผาสูง ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ของถ้ำไวโตโม บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  2018  จองทัวร์นี้
 • 133,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )