LEELA JAPAN NEW YEAR ART & CULTURE 29 DEC 2018 - 4 JAN 2019 - 7D5N
กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกแดงและวัดอาซากุสะ รับชมหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลก"ชิราคาว่า" ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ไร่วาซาบิไดโอะ ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สนุกเพลิดเพลินไปกับลานสกี เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้สดๆจากไร่ ชอปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมย่านชินจุกุ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ หมูย่างหินภูเขาไฟฯ เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  29 DEC 18 - 4 JAN 19  จองทัวร์นี้
  • 99,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 94,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )