LEELA BEIJING-SHANGHAI (DISNEYLAND) 28 DEC 2018 - 2 JAN 2019 - 6D4N
ท่องเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีส์แลนด์ ช่วงปีใหม่... เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่งสุดตระการตา นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปกับบรรยากาศริมหาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ อันสวยงาม สวนอี้หยวน ช้อปปิ้งถนนนานกิง สวนสนุกดิสนีส์แลนด์(เต็มวัน) พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ( ไม่ลงร้านรัฐบาล )

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 DEC 2018 - 2 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 63,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )