LEELA NEWZEALAND SCENIC ROUTE (SOUTH) JUL - OCT 2018 - 7D6N
 • รหัสทัวร์
  :  CHCCHC1806
 • ประเทศ
  :  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • ระยะเวลา
  :  7D6N (-)
 • ระดับทัวร์
เยือนประเทศนิวซีแลนด์ทางเกาะใต้ นำท่านเยือนเมืองแห่งประวัติ อย่างเมืองไครสต์เชิร์ช ชมความงดงามของทะเลสาบปูคากิ และเทคาโป ชมความอลังการของธารน้ำแข็งทัสมัน ด้วยฮอลิค็อปเตอร์ สู่เมืองควีนส์ทาวน์ สนุกกับกิจกรรม SHOT OVER JET สุด EXCLUSIVE ทดลองโดดบันจี้จั๊มพ์แห่งแรกของโลก กับ AJ Hackett Bungy ลิ้มรส FERBURGER แฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังแห่งควีนส์ทาวน์ บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26 JUL - 1 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 JUL - 1 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 14 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15 - 21 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 161,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )