THE GRACE OF GERMANY 24 DEC 18 - 3 JAN 19 - 11D8N
-เดินทางวันที่ 24 DEC 18 - 3 JAN 19 ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมความงามของยอดเขาที่สุงที่สุดในเยอรมัน นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ สัมผัสนวัตกรรมแห่งยานยนต์อันหรูรา พิพิธภัณฑ์พอร์ช เยือนดินแดนแห่งปราสาท จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องมาเยือนซักครั้ง ณ ไฮเดลเบิร์ก คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้มาตราฐาน ที่พักที่แสนสะดวกสบาย พร้อมบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  24 DEC 18 - 3 JAN 19  จองทัวร์นี้
  • 189,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 170,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )