LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (KAOHSIUNG - TAIPEI) MAR - APR 2018 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  KHHTPE1803
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
เที่ยวเมืองเกาสง-ไทเป ณ ประเทศไต้หวัน นำท่านสนุกสนาน กับ E-DA WORLD ชมความสวยงามเจดีย์สูง 7 ชั้น เจดีย์มังกร และ เจดีย์เสือที่วัดฉือจี๊ ตระการตากับ Dome Of Light พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซันซื่อ ตลาดปลาที่ใหญ่สุดในไทเป อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านผิงซี ช้อปปิ้ง พร้อมบริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า ฯลฯ สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  16 - 20 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  21 - 25 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  28 MAR - 1 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  4 - 8 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 70,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )