LEELA HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6D4N 7-12 FEB 19 - 6D4N
เที่ยว จิโกกุดานิ หรือ "หุบเขานรก" ชมวิวบริเวณทะเลสาบโทยะ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟอุสุ เพลิดเพลินกับฟาร์มหมีสีน้ำตาล สนุกไปกับสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ชมคลองโรแมนติก "คลองโอตารุ" และพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี จากนั้นสร้างความประทับใจและแสนโรแมนติกกับ "เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ" เข้าสู่เมืองซัปโปโร ชมเทศกาลหิมะประจำปี 2019 ชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชอปปิ้งย่านดัง"ทานุกิโคจิ" พิเศษ เมนูเจงกีสข่าน และเซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  7 - 12 FEB 19  จองทัวร์นี้
  • 99,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 95,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )