LEELA SHANGHAI WUZHEN DISNEYLAND 11-16 /18-23 OCT 201 - 6D4N
ท่องเที่ยว นครเซี่ยงไฮ้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเมืองที่ชื่อว่า เวนิสตะวันออก ศูนย์กลางของการค้าย่านเศรษฐกิจ เปิดประตูสู่ความสนุกกับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ใหญ่อันดับ 2 ของโลก เพลิดเพลินช้อปปิ้งที่ตลาดเฉิงหวังเหมี่ยวและถนนนานกิง วัดพระหยกขาวและ สวนอี้หยวน ตระการตากับหมู่ตึกระฟ้า ที่หาดไว่ธาน พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ