LEELA SHANGHAI WUZHEN DISNEYLAND 11-16 /18-23 OCT 201 - 6D4N
ท่องเที่ยว นครเซี่ยงไฮ้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเมืองที่ชื่อว่า เวนิสตะวันออก ศูนย์กลางของการค้าย่านเศรษฐกิจ เปิดประตูสู่ความสนุกกับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ใหญ่อันดับ 2 ของโลก เพลิดเพลินช้อปปิ้งที่ตลาดเฉิงหวังเหมี่ยวและถนนนานกิง วัดพระหยกขาวและ สวนอี้หยวน ตระการตากับหมู่ตึกระฟ้า ที่หาดไว่ธาน พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6 - 11 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  27 SEP - 2 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  11 - 16 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  18 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 58,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )