LEELA EXCLUSIVE GRAND SOUTH AFRICA JUN - OCT 18 (10D7N) - 10D7N
เชิญท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่สู่ดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝัน กับเส้นทางแอฟริกาใต้ สนุกกับกิจกรรม GAME DRIVE ที่จะพาท่านไปพบกับ BIG 5 ของโลก นั่งบอลลูน และ เฮลิคอร์ปเตอร์ สัมผัสบรรยากาศยามเช้าจากวิวมุมสูงในรูปแบบที่แตกต่าง ตื่นตากับเมืองลับแลแห่งขุนเขาเเสงตะวัน ชิมไวน์รสเลิศจาก ฟรัชฮอก ชมความน่ารักของเหล่าสิงโต แพนกวิน แมวน้ำ อย่างใกล้ชิด พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

   


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6 - 15 JUNE 2018  จองทัวร์นี้
 • 189,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 170,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  25 JUL - 3 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 189,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 170,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 17 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 189,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 170,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5 - 14 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 189,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 170,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  12 - 21 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 189,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 170,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )