ทัวร์จีน

LEELA PREMIUM BEIJING 1-5 / 8-12 / 22-26 DEC 2017

LEELA PREMIUM BEIJING 1-5 / 8-12 / 22-26 DEC 2017

เยือนถิ่นดินแดนมังกร ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เยือนจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง สถานที่บวงสรวงเทพยาดาโบราณ หอฟ้าเทียนถาน ชมพระพุทธรูปแกะสลักที่สูงที่สุดในโลก ณ วัดลามะ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถ่ายภาพหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก พระราชวังฤดูร้อน สุสาน 13 กษัตริย์ ส่งท้ายกับถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง พร้อมบริการอาหาร เช่น เป็ดปักกิ่ง อาหารซีฟู้ด ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย