ทัวร์ไต้หวัน

LEELA TAIWAN (TAIPEI - KAOHSIUNG)  29 DEC 2017 - 2 JAN 2018

LEELA TAIWAN (TAIPEI - KAOHSIUNG) 29 DEC 2017 - 2 JAN 2018

เที่ยวเมืองไทเป-เกาสง ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมร่วมเค้าท์ดาวน์สู่ปี 2018 ที่ตึก 101 พร้อมกัน กับการเที่ยวเมืองไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ สะพานตั้นสุ่ย ชมความงามของอุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านผิงซี ช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาเก็ต นั่งรถไฟสู่เมืองเกาสง สนุกกับสวนสนุกและแหล่งช้อปปิ้ง ที่ E-DA WORLD ส่งท้ายที่ เจดีย์มังกร และ เจดีย์เสือ พร้อมบริการอาหาร อย่างสุกี้ขาปูอลาสก้า ร้านติ่นไท่ฟงต้นตำหรับ ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

LEELA TAIWAN COUNTDOWN 30 DEC 2017 - 3 JAN 2018 ( ปิดกรุ๊ป )

LEELA TAIWAN COUNTDOWN 30 DEC 2017 - 3 JAN 2018 ( ปิดกรุ๊ป )

ร่วมเค้าท์ดาวน์สู่ปี 2018 พร้อมกัน ณ ประเทศไต้หวัน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ และ วัดหลงซันซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นและหมู่บ้านผิงซี สะพานจิงอานชมทิวทัศน์ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต และ มิตซุย เอาท์เลท ลิ้มรสอาหารทะเลสด ที่ Taipei Fish Market สัมผัสชีวิตของไทเปยามค่ำคืน ท่ามกลางพลุสวยอลังการ บนตึกไทเป 101 จุดเคาท์ดาวน์ระดับโลกที่พลาดไม่ได้ !!! พร้อมบริการอาหารเลิศรส อาทิ สุกี้ขาปูอลาสก้า ร้านไหปาหวัง ฯลฯ และ โรงแรมระดับพรีเมี่ยม ( ออนเซนในห้องพัก 1 คืน ) พร้อมชมวิวพลุจากห้องพัก 1 คืน !! เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA TAIWAN DELUXE ( ตัวอย่างโปรแกรม )

LEELA TAIWAN DELUXE ( ตัวอย่างโปรแกรม )

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เส้นทางธรรมชาติ และ ประวัติศาสตร์ เริ่มที่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับสะพานคู่รัก หมู่บ้านโบราณแห่งแรกของไต้หวันที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ชมความงดงามขออุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุ่ย Huashan 1914 (แหล่งรวมศิลปะจากทั่วโลก) Syntrend (แหล่งรวมอุปกรณ์ไอที) Yingge Old Street (แหล่งขายสินค้าเซรามิก) บริการอาหาร สุกี้ขาปูอลาสก้า ร้านติ่นไท่ฟง ต้นตำหรับแท้ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย