ทัวร์ไต้หวัน

LEELA PREMIUM TAIWAN  AUG - SEP 2017

LEELA PREMIUM TAIWAN AUG - SEP 2017

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน กราบสักการะ ณ วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาจาก พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สัมผัสธรรมชาติอันมหัศจรรย์ ณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ขึ้นสู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง พร้อมบริการอาหารและที่พัก FLUER DE CHINE HOT SPRING ( บริการออนเซนส่วนตัวทุกห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย

ยอดมัดจำ ค่าบริการทัวร์
LEELA PREMIUM TAIWAN OCT - DEC 2017

LEELA PREMIUM TAIWAN OCT - DEC 2017

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เริ่มต้นที่เมืองไทจง กราบสักการะ ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือดื่มด่ำความงดงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เข้าสู่ไทเป ชมทิวทัศน์เมืองบน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ย้อยรอยประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์กู้กง เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ สัมผัสวัฒนธรรมที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พร้อมอาหารมื้อพิเศษที่ Din Tai Fung พักผ่อนอย่างมีระดับที่ FLUER DE CHINE HOT SPRING (บริการออนเซนส่วนตัวทุกห้องพัก 1 คืน) เดินทางโดยสายการบินไทย

ยอดมัดจำ ค่าบริการทัวร์
LEELA TAIWAN NATURAL&SMOOTH AUG - SEP 2017

LEELA TAIWAN NATURAL&SMOOTH AUG - SEP 2017

ดินแดนประเทศไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติของอุทยานโทโระโกะ และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมทิวทัศน์เมืองบน ตึกไทเป101 รับชมทัศนียภาพด้วย รถไฟความเร็วมสูง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมความสวยงามของศิลปะที่ ฮว่าซาน 1914 เพลิดเพลินช้อปปิ้งแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังที่ซีเหมินติง และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

ยอดมัดจำ ค่าบริการทัวร์
LEELA TAIWAN NATURAL & SMOOTH OCT - DEC 2017

LEELA TAIWAN NATURAL & SMOOTH OCT - DEC 2017

เดินทางสู่ดินแดนประเทศไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติของอุทยานโทโระโกะ ศึกษาประวัติดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวิวรอบเมืองแบบ 360 องศา จากตึกไทเป 101 รับชมทัศนียภาพด้วย รถไฟความเร็วมุมสูง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแหล่งรวมสินค้าแบนรด์ดังที่ ซีเหมินติง และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พร้อมบริการอาหารเลิศรส และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

ยอดมัดจำ ค่าบริการทัวร์