ทัวร์ไต้หวัน

LEELA PREMIUM TAIWAN  12-15 APR 2017

LEELA PREMIUM TAIWAN 12-15 APR 2017

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน กราบสักการะ ณ วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาจาก พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สัมผัสธรรมชาติอันมหัศจรรย์ ณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ขึ้นสู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง พร้อมบริการอาหารและที่พัก FLUER DE CHINE HOT SPRING ( บริการออนเซนส่วนตัวทุกห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA TAIWAN NATURAL & SMOOTH 14 - 17 APR 2017

LEELA TAIWAN NATURAL & SMOOTH 14 - 17 APR 2017

เดินทางสู่ดินแดนประเทศไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติของอุทยานโทโระโกะ ศึกษาประวัติดั้งเดิม ณ อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวิวรอบเมืองแบบ 360 องศา จากตึกไทเป 101 รับชมทัศนียภาพด้วย รถไฟความเร็วมุมสูง ชายทะเลเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สักการะขอพร วัดหลงซาน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแหล่งรวมสินค้าแบนรด์ดัง ณ ซีเหมินติง พร้อมบริการอาหารเลิศรส และ ที่พัก( ออนเซนในห้องพัก ) ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

LEELA PREMIUM TAIWAN   MAY - AUG 2017

LEELA PREMIUM TAIWAN MAY - AUG 2017

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันอย่างมีระดับ วันที่ 20-23 เมษายน / 11-14,25-28 พฤษภาคม / 15-18 มิถุนายน / 8-11,20-23 กรกฎาคม / 11-14 สิงหาคม เยือนวัดเหวินหวู่ ล่องเรือดื่มด่ำความงดงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เดินทางสู่ไทเป ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันอย่าง TAIPEI101 สักการะวัดหลงซานซื่อ ย้อนรอยประวัติศาสตร์กับ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่อุทยานเย่หลิว สัมผัสหมู่บ้านโบราณทรงเสน่ห์"จิ่วเฟิ่น" ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และ SHILIN NIGHT MARKET ลิ้มลองตำนานความอร่อยแห่งไต้หวันกับ DIN TAI FUNG พักผ่อนระดับพรีเมี่ยม บินสายการบินไทย

LEELA TAIWAN PREMIUM 13-16 APR 2017 ( ปิดกรุ๊ป )

LEELA TAIWAN PREMIUM 13-16 APR 2017 ( ปิดกรุ๊ป )

เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันอย่างมีระดับ ในช่วงวันหยุดสุดพิเศษ เยือนวัดเหวินหวู่ พร้อมล่องเรือดื่มด่ำความงดงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เดินทางสู่ไทเป ชมทิวทัศน์กรุงไทเป บนตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน TAIPEI101 สักการะวัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เพลิดเพลินการช้อปปิ้งและชิมอาหารท้องถิ่นยามค่ำคืนที่ SHILIN NIGHT MARKET ย้อนรอยประวัติศาสตร์กับ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่อุทยานเย่หลิว สัมผัสหมู่บ้านโบราณทรงเสน่ห์ จิ่วเฟิ่น ลิ้มลองตำนานความอร่อยแห่งไต้หวันกับ DIN TAI FUNG พักผ่อนระดับพรีเมี่ยม เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย