ทัวร์เอเชีย

LEELA GRAND TURKEY ( โปรแกรมแนะนำ )

LEELA GRAND TURKEY ( โปรแกรมแนะนำ )

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เข้าชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส ห้องสมุดของเซลซุส ในสภาพที่สมบูรณ์ เข้าชม เมืองปามุคคาเล่ ชมน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ สีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส บ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เข้าชม เมืองคัปปาโดเกีย เมืองมรดกโลก ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ปราสาทรังผึ้ง ในภูเขาสูง 25 ชั้น ณ เมืองอุชิซาร์ นอนโรงแรมในถ้ำที่ดีที่สุด ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ขึ้นเข้าชม นครใต้ดิน และชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย และเข้าชม ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ พักโรงแรม 5 ดาว เดินทางโดยเตอร์กิชแอร์ไลน์