ทัวร์บาหลี

LEELA BALI LUXURY (ตัวอย่างโปรแกรม)

LEELA BALI LUXURY (ตัวอย่างโปรแกรม)

สัมผัสการพักผ่อนอย่างมีระดับบนเกาะสวรรค์ "บาหลี" อัญมณี แห่งมหาสมุทรอินเดีย ดินแดนแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณียังฝังรากลึกไม่เสื่อมคลาย เยี่ยมชมวิหารกลางสมุทรทานาห์ลอต ชมการแสดงระบำไฟบูชาเทพเจ้าบารองแดนซ์ เยือนวัดเบซากิห์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ สัมผัสความงามของภูเขาไฟคินตามณี วัดปุราทามันอายุนและ ทะเลสาบบราตัน อิ่มเอมกับบรรยากาศดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ Rock Bar จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์งดงามติดอันดับโลก พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย