ทัวร์พม่า

LEELA POWERFUL OF MYANMAR  MAY - JUL 2017

LEELA POWERFUL OF MYANMAR MAY - JUL 2017

ท่องเที่ยวพม่าแบบพรีเมียม 25-28 MAY, 15-18 JUN, 6-9 JUL 2017 ดื่มด่ำความงดงามจากหัวใจแห่งความศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ตื่นตาทะเลเจดีย์นับพัน ณ พุกาม สักการะพระธาตุเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์อนันดา เพชรน้ำงามแห่งพุกาม เยือนมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้าย ชมความงามเจดีย์กวงมูดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ สะพานอูเบ็ง สูดความโรแมนติค ณ ยอดเขามัณฑะเลย์ บริการอาหารเลิศรสที่คัดสรรรสชาติมาเพื่อคุณ พักผ่อนกับโรงแรมระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ยอดมัดจำ ค่าบริการทัวร์