ทัวร์อิหร่าน

LEELA GLORY OF IRAN 29 DEC 2017 - 04 JAN 2018

LEELA GLORY OF IRAN 29 DEC 2017 - 04 JAN 2018

เยือนอิหร่าน ดินแดนแห่งอารยธรรมเปอร์เซีย ที่เปลี่ยมด้วยเสน่ห์ สู่เมือง "ชิราส" กุหลาบแห่งเปอร์เซีย ตื่นตากับสีสันแห่งแสงยามเช้า สุเหร่าสีชมพู นครโบราณเพอเซโพลิส สุสานสี่กษัตริย์ "อิสฟาฮาน" โลกแห่งเปอร์เซียอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จตุรัสนัค เอ ฌะฮาน ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห์ พระราชวังอาลีคาปู วิหารแว้งค์ โบสถ์คริสต์ที่สวยงามที่สุดในอิหร่าน ส่งท้ายกับ "เตหะราน" เมืองหลวงแห่งอิหร่าน เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกี ณ ลานสกีโตจาล ชมพระราชวังโกเลสตาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่แกรนด์บาซาร์ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสะดวกสบายกับสายการบินไทย และเที่ยวบินภายใน