SHIBAZAKURA FESTIVAL IN JAPAN

                   

  

                 ทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันว่า พิงค์มอสเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจุดที่สามารถชมความงามของทุ่งดอกชิบะซากุระได้สวยงามที่สุดต้องเป็นสวนที่ฟูจิเท่านั้น ดอกชิบะซากุระจะชอบอยู่บนดินที่ระบายน้ำได้ดี  และมีแดดส่องอย่างทั่วถึง และนิยมปลูกบนกำแพงหินหรือที่ลาดชันเป็นลักษณะคล้าย slope จึงกลายเป็นเสน่ห์ของสวนที่ปลูกดอกชนิดนี้...

                 พิงค์มอส เป็นดอกไม้พันธุ์เล็กที่มี ขนาดประมาณ 1.5 ซม. มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และขาว  ชิบะซากุระ เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเหนือมีลักษณะคล้ายดอกซากุระ แต่บานและผลิดอกบนพื้นดิน จึงเป็นที่มาของชื่อ Shiba(พื้นดิน)+Zakura(ซากุระ) ให้ท่านสมาชิกลีลาวดีได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพในแบบลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

สำหรับเทศกาลนี้เปิดให้ท่านเข้าชมในวันที่ 16 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2016 เวลา 08.00-17.00 น.

 

LINK ที่เกี่ยวข้อง

1. โปรแกรมการเดินทางพรีเมี่ยมในเส้นทางที่ใกล้เคียง      ...คลิก
2. รายการนำเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ      
...คลิก
3. วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก Leela ME
          ...คลิก
4. ตรวจสอบราคาแพคเกจทัวร์และตั๋
วเครื่องบิน                 ...คลิก
5. @Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการท่
องเที่ยว โปรโมชั่นดี ๆ  ...คลิก                                                                                                   6. รับชมบทความอาหารเพิ่มเติม                                    ....คลิก

 

 


 ความคิดเห็น