เดินทาง เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2016

LEELA SCANDINAVIA EXCLUSIVE

23 JUN - 1 JUL 2016

 


LEELA  NEW ZEALAND NORTH & SOUTH

16 - 24 JUN 2016

 

    

LEELA PREMIUM TAIWAN

 9 - 12 / 30 JUN - 2 JUL 2016

 

 

LEELA NATURAL TAIWAN

15 - 19 / 30 JUN - 3 JUL 2016


LEELA SPRING HOKKAIDO

9 - 14 / 23 - 28 JUN 2016

 


LEELA JAPAN ALPINE ROUTE

9 - 14 / 23 - 28 JUN 2016

 


LEELA JAPAN SMOOTH

16 - 22 /  23 - 29 JUN 2016

 


LEELA GRAND SEOUL

22 - 26 JUN 2016

 


LEELA GRANCE OF GERMANY

17 - 26 JUN 2016

 

 

 LEELA MIDNIGHT SUN

15 - 24 JUN 2016

 


LEELA  SHANGRI-LA HEAVEN ON EARTH

23 - 28 JUN 2016

 


LEELA BEIJING - SHANGHAI PREMIUM

23 - 27 JUN 2016

 


LEELA PREMIUM EAST EUROPE

17 - 26 JUN 2016

 


LEELA JAPAN MOTIVE EXCLUSIVE 

 

 9-14 / 23 - 28 JUN 2016

 


 LEELA JAPAN THEME PARK

 

16 - 21 JUN 2016

 

  

 ความคิดเห็น