เดินทาง เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2016

LEELA SPRING LAVENDER HOKKAIDO

17 - 22 , 19 - 24 JUL / 10 - 15 AUG 2016 

 

 

LEELA SCANDINAVIA EXCLUSIVE

14 - 22 JUL 2016

 


LEELA  NEW ZEALAND NORTH & SOUTH

 15 - 23 / 16 - 24 JUL 2016

 

   

LEELA PREMIUM TAIWAN

 15 - 18 , 20 - 23 JUL / 12 - 15 , 18 - 21 AUG 2016

 

 

LEELA NATURAL TAIWAN

  15 - 19 , 20 - 24 JUL / 12 - 16 , 24 - 28 AUG 2016

 


LEELA JAPAN SMOOTH

 15 - 21 JUL 2016

 


LEELA GRAND SEOUL

 

 15 - 19 JUL 2016

 


LEELA GRANCE OF GERMANY

 15 - 24 JUL / 5 - 14 AUG 2016

 

 

 LEELA MIDNIGHT SUN

 16 - 25 JUL / 11 - 20 AUG 2016

 

LEELA  SHANGRI-LA HEAVEN ON EARTH

   14 - 19 JUL 2016

 


LEELA BEIJING - SHANGHAI PREMIUM

  15 - 20 JUL / 10 - 15 AUG 2016

 


 LEELA JAPAN THEME PARK

15 - 20 JUL 2016

 


LEELA JAPAN MOTIVE EXCLUSIVE 

15 - 20 JUL / 28 JUL - 2 AUG 2016

 


LEELA PREMIUM EAST EUROPE

15 - 24 JUL / 11 - 20 AUG 2016

 

 


 

 ความคิดเห็น