ภาพความประทับใจลูกค้า LEELA New Zealand 24 DEC 16 - 1 JAN 17
 

 

กิจกรรมภายในหมู่บ้าน ฮอบบิท

 

กิจกรรมล่องเรือ SHOT OVER JET

 

 

 

 

กิจกรรมเยี่ยมชมไร่ไวน์ พร้อมชิมไวน์

 

ของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าภายในห้องพักจากทางลีลาวดี ฮอลิเดย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความคิดเห็น